Kurtyny/bramy paskowe pcw

Kurtyny paskowe (wstęgowe – BRAMY KURTYNOWE ) z PCW można stosować wszędzie tam, gdzie konieczne jest m.in:

ograniczenie strat ciepła (zimna), kontrolę przepływu ciepła pomiędzy oddzielonymi kurtynami przestrzeniami,
ochrona przed przeciągami,
zabezpieczenie pomieszczeń przed przedostawaniem się pyłów, kurzu, dymu,
wyciszenie (redukcja poziomu hałasu o ok. 20-30 dB),

przy jednoczesnym zachowaniu łatwości przemieszczania się przez kurtynę pojazdów, wózków widłowych, ruchu pieszego.

Główne zalety kurtyn wykonanych z PVC:
mocne i wytrzymałe
możliwość łatwego przejścia dla ruchu pieszego
ubezpieczeństwo przeciwpożarowe (wykonane są materiału samogasnącego)
duży wybór typów i kolorów,
redukcja strat ciepła / zimna,
łatwość montażu bram kurtynowych,
efektywne kosztowo.

Drzwi wykonane z pasów folii PVC znajdują zastosowanie w następujących przypadkach:
wewnętrzne drzwi dla personelu – ruch pieszy,
wewnętrzne drzwi lekko obciążone – pchane wózki, wózki paletowe i sporadycznie wózki widłowe,
wewnętrzne drzwi ciężko obciążone – ciągły ruch wózków widłowych,
drzwi zewnętrzne lekko obciążone – pchane wózki, wózki paletowe i sporadycznie wózki widłowe,
drzwi zewnętrzne ciężko obciążone – ciągły ruch wózków widłowych.